Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

داستان ها و شعر های کودکانه

 

 

 

والدین عزیز

سلام

در این قسمت، داستان هایی برای کودکان شما در نظر گرفته شده است که شما بر حسب علاقه می توانید آنهارا برای کودکان خود انتخاب نموده وبرایشان بخوانید. امیدواریم که داستان ها در ذهنیت و شکل گیری شخصیت کودکان شما تاثیر مثبت گذاشته و باعث شادی وسرگرمی آنها نیز باشد.

داستان ایرانی!

 داستان ایرانی

شعر!

شعر

داستان ترجمه شده

 داستان های ترجمه شده

دانلود داستان و شعر

 دانلود داستان و شعر