Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چرا آب نمی ریزد؟

آن چه که لازم است:

۱)     بطری کوچک نوشابه

۲)     تکه پارچه توری نازک و یا باند زخم

۳)     کش

۴)     پارچ آب

۵)     تشت

روش انجام کار:

۱-     بطری نوشابه را از آب پر کنید. توری را بر سر بطری با کش محکم کنید. بطری را در تشت قرار دهید و دوباره با پارچ در بطری آب بریزید تا کاملا پر شود و توری خیس شود. پرسش: “اگر بطری را برگردانیم چه می شود؟”

۲-     سریع بطری را برگردانید و مشاهدات خود را توصیف کنید. دلیلی برای آنچه می بینید بیان کنید.

۳-     سپس توری را در بیاورید، بطری را پرآب کنید و بدون اینکه توری خیس شود، آن را با کش به درب بطری محکم کنید. پرسش: “اگر این بطری را برگردانیم چه می شود؟”

۴-     سپس بازهم آن را سریع برگردانید و مشاهدات خود را توصیف کنید و دو حالت را مقایسه کنید. پرسش: “چرا در حالت اول آب خارج نمی شود و در حالت دوم آب از بطری بیرون می ریزد؟” تفاوت دو حالت را بیان کنند.

۵-     تکه مقوای روکش دار را بردارید و بر روی آن یک قطره آب بچکانید. خوب به قطره نگاه کنند. پرسش: “چه چیز باعث می شود که قطره پخش نشود و بصورت کروی بماند؟”

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟