Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

قایقی با موتور مایع ظرفشویی

آن چه که لازم است:

۱)     تکه مقوای روغنی و یا تکه پلاستیک از درب جعبه پنیر یا بستنی کیلویی

۲)     قیچی

۳)     مایع ظرفشویی

۴)     کاسه بزرگ آب

۵)     مداد یا قطره چکان

۶)     مواد مربوط به دست ورزی ترفند آب و فلفل (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-     قایقی مانند شکل پایین  بر روی مقوا بکشید و آن را ببرید.

 قایقی با موتور مایع ظرفشویی

۲-     پرسش: “اگر قایق را بر آب بگذاریم چه می شود؟” پرسش: “چرا از مقوا یا پلاستیک استفاده کردیم؟ اگر به جای مقوا، از کاغذ استفاده می کردیم چه می شد؟”

۳-     بر روی کاغذ شکل زیر را ببرید و بر آب بگذارید. پرسش: “پس از خیس شدن چه می شد؟ چرا فرو می رود؟”

 قایقی با موتور مایع ظرفشویی

۴-     پرسش: “چرا مقوا و یا پلاستیک روی آب می ماند؟”

۵-     اکنون قایق را بدون استفاده از دست به حرکت درآورید. به عنوان یک پیشنهاد می توانید از قطره مایع ظرفشویی را استفاده کنید. پرسش: “قطره مایع ظرفشویی را کجا بچکانیم تا قایق حرکت کند؟”

۶-     یک قطره در پشت پیکان بچکانید و مشاهده خود را توصیف کنید. می توانند برای این کار از قطره چکان استفاده کنید و یا اینکه نوک مداد را در مایع ظرفشویی فرو ببرید و از آن بعنوان قطره چکان استفاده کنید.

۷-     دقت کنید اگر قایق حرکت نکرد احتمالا قایق سنگین است، از مقوا یا پلاستیک دیگری استفاده کنید. اگر قبلا قطره مایع ظرفشویی چکانده اید حتما آب را تعویض کنید.  آن چه را که می بینید توصیف کنید ودلیلی برای آن بیاورید.

۸-     پرسش های زیر را پاسخ دهید:

* چرا قایق بعد از چکاندن مایع ظرفشویی رو به جلو حرکت می کند؟

* چه چیز باعث می شود قایق رو به جلو کشیده شود؟

* مواد شوینده چه تاثیری بر نیروهای منسجم بین مولکول های آب دارد؟

* چه قایق های دیگری به شکل های دیگر می توانید بسازید که به همین شیوه کار کند؟

* آیا قایق بدون برش سه گوش نیز می تواند کار کند؟

* اگر مواد شوینده را به کنار قایق بچکانیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

فعالیت های تکمیلی:

  • این دست ورزی را با یک قطره روغن و یک گلوله نفتالین تکرار کنید. تاثیر آنها را بر  تغییر کشش سطحی آب بررسی کنید.
  • می توانید با طراحی مجدد قایق عملکرد آن را بهبود ببخشید، سپس طرح های جدید را بیازمایید و طراحی خود را اصلاح کنید.

تصویر زیر طراحی دیگری از این نوع قایق نشان می دهد.

 قایقی با موتور مایع ظرفشوییمنبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟