Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

سطح خمیده آب سطح خمیده آبآن چه که لازم است:

۱)     لیوان باریک

۲)     آب

۳)     چوب پنبه

۴)     سینی

۵)     کاغذ تیره رنگ

۶)     قطره چکان

روش انجام کار:

۱-     یک سینی با لیوان، چوب پنبه و مقداری آب برداشته و در لیوان آب بریزید (سرپر نشود).

پرسش: “اگر چوب پنبه را بر روی آب قرار دهیم کجا قرار می گیرد؟”, “کجای سطح قرار می گیرد؟ وسط سطح یا در لبه لیوان؟” فرضیات خود را مطرح کنید.

۲-     چوب پنبه را در لیوان بیاندازید، با دقت بر سطح آب نگاه کنید و سپس مشاهده خود را مطرح کنید.برای مشاهده بهتر می توانید تکه مقوای تیره را پشت لیوان بگیرید و با دقت خمیدگی آب را ببینید.

۳-     راهی پیدا کنید تا بدون نگه داشتن چوب پنبه، آن را در وسط لیوان نگه دارید (می توانید چوب پنبه را با دست به وسط بکشانید ولی آن را نگه ندارید).

۴-     سپس چوب پنبه را از آب خارج کنید و با قطره چکان به آرامی آب به لیوان اضافه کنید. آنقدر آب اضافه کنید که آب از لبه لیوان بالاتر بایستد. باید دقت کرد که در موقع اضافه کردن آب در ابتدا لبه لیوان خشک باشد، زیرا وجود قطره آب در لبه باعث سرازیر شدن آب می شود. سطح خمیده آب۵-     پرسش: “اگر چوب پنبه را بر روی آب قرار دهیم کجا قرار می گیرد؟ کجای سطح قرار می گیرد؟ وسط سطح یا در لبه لیوان؟”  فرضیات خود را مطرح کنید.

۶-     چوب پنبه را در لیوان بیاندازید، با دقت بر سطح آب نگاه کنید و مشاهدات خود را توصیف کنید و توضیحی برای آن بیاورید.

 سطح خمیده آب

۷-     پرسش:” در دو حالت بالاترین سطح آب کجاست؟” توصیفات خود را همراه با دلیل بیان کنید.

منبع ۱

منبع ۲

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟