Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

گنبد آب بر روی سکه

آن چه که لازم است:

۱)     آب

۲)     سکه (یک اندازه برای همه گروه ها)

۳)     قطره چکان (می توان از نی نیز استفاده نمود ولی باید استفاده از آن را آموزش دهید)

۴)     لیوان (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-     یک سینی با سکه و مقداری آب و قطره چکان برداشته و قطره چکان را پر از آب کنید و یک قطره بر روی سکه بیاندازید. محل قرار گرفتن سکه باید بدون حرکت باشد.

۲-     پرسش: “چند قطره روی سکه جا می گیرد؟”.

۳-      قطره قطره بر روی سکه بچکانید و تعداد آنها را بشمارید. به شکل آب جمع شده بر روی سکه دقت کنید. پرسش: “آب بر روی سطح سکه چگونه می ایستد؟ شبیه چیست؟”

۴-     برای نتیجه گیری بهتر می توانید قطره ای بر سینی بچکانید و سعی کنید قطره را نصف کنید. سپس سعی کنید دو قطره را به یکدیگر نزدیک کنید و ربایش بین آنها را ببینید.

۵-     سکه ها را جمع کنید. یک لیوان را لب به لب پر از آب کنید.

۶-     پرسش: “اگر یک سکه در لیوان بیاندازیم چه می شود؟” به آرامی سکه را بیاندازید و آنچه را می بینید توصیف کنید.

۷-     پرسش: “چند سکه می توان به لیوان اضافه کردتا آب از لیوان سرازیر نشود؟” یکی یکی سکه ها بیاندازید و آنها را بشمارید. قبل از سریز شدن به سطح آب نگاه کنید و با سطح قطرات آب بر روی سکه مقایسه کنید.منبع ۱

منبع ۲

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟