Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چقدر می توانید بپرید؟

آن چه که لازم است:

۱)     تخته سیاه

۲)     گچ

روش انجام کار:

۱-     پرسش: “چگونه می توانید بپرید؟ چقدر می توانید بپرید؟ چقدر می توانید در هوا بمانید؟”

۲-     به کنار تخته رفته و گچ را به دست بگیرید و سعی کنید تا جایی که می توانید بپرید و بر تخته علامت بزنید. می توانید سه بار خود را بیازمایید.

۳-     می توانید این کار را با دوستان خود انجام دهید و بالاترین علامت را نشانه بزنید.

۴-     پرسش: “برای اینکه بگوییم چه کسی بهتر از بقیه پریده است، چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم؟”

۵-     وسایلی را تصور (و یا نقاشی) کنید که با آن بتوانید بیشتر در هوا بمانید. (این وسایل می توانند واقعی و یا غیر واقعی باشند)

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟