Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

کدام یک زودتر به زمین می رسند؟

آن چه که لازم است:

۱)     روزنامه

۲)     تیله

۳)     توپ کوچک (بزرگتر و سنگین تر از تیله)

۴)     تکه پارچه مربعی شکل (مثلا ۲۵*۲۵ سانتیمتر مربع)، مقداری نخ و یک وزنه کوچک یا آدمک (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-     تیله و توپ را به دست بگیرید.  پرسش: “اگر این دو را همزمان رها کنیم کدام یک زودتر به زمین می رسد؟”

۲-     دستان خود را بالا بگیرید و همزمان آنها را رها کنید (بهتر است بالای صندلی بایستید). مشاهدات خود را توصیف کنید و توضیحی برای آن بیان کنید.

۳-     برای اطمینان از نتیجه آزمایش باید آن را با شرایط یکسان دوباره تکرار کنید.

۴-     دو قطعه روزنامه هم اندازه را به دست بگیرید. یکی را گلوله کنید و دیگری را صاف نگه دارید.

۵-     پرسش: “اگر این دو را همزمان رها کنید کدام یک زودتر به زمین می رسند؟”

۶-     سپس دستان خود را بالا بگیرید و همزمان آنها را رها کنید (بهتر است بالای صندلی بایستید). مشاهدات خود را توصیف کنید و توضیحی برای آن بیان کنید.

۷-     پرسش: “آیا چیزی مانع سریع افتادن روزنامه صاف می شود؟ می توانید ببینید که بر روی روزنامه مچاله کمتر اثر می کند؟”

۸-     مشاهدات خود از چتر نجات را به یاد آورید. حرکت چتر نجات را توصیف کنید و با حرکت روزنامه صاف مقایسه کنید.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟