Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

هوا حرکت را کند می کند

آن چه که لازم است:

۱)     روزنامه

۲)     کارت ویزیت (چند عدد)

۳)     چسب نواری

۴)     تکه پارچه مربعی شکل (مثلا ۲۵*۲۵ سانتیمتر مربع)، مقداری نخ و یک وزنه کوچک یا آدمک (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-     دو قطعه روزنامه هم اندازه را به دست بگیرید. یکی را گلوله کنید و دیگری را صاف نگه دارید.

۲-     پرسش: “اگر این دو را همزمان رها کنید کدام یک زودتر به زمین می رسند؟”

۳-     سپس دستان خود را بالا بگیرید و همزمان آنها را رها کنید (بهتر است بالای صندلی بایستد). مشاهدات خود را توصیف کنید و توضیحی برای آن بیان کنید.

۴-     پرسش: “آیا چیزی مانع سریع افتادن روزنامه صاف می شود؟ چرا بر روی روزنامه مچاله کمتر اثر می کند؟”

۵-     مشاهدات خود از چتر نجاترا به یاد آورید. حرکت چتر نجات را توصیف کنید و با حرکت روزنامه صاف مقایسه کنید.

۶-     برای اطمینان از نتیجه آزمایش باید آن را با شرایط یکسان دوباره تکرار کنید.

۷-     اکنون دو کارت ویزیت را به دست بگیرید و یکی را عمودی و دیگری را افقی نگه دارید. هوا حرکت را کند می کند

۸-       پرسش: “اگر این دو را همزمان رها کنید کدام یک زودتر به زمین می رسند؟”

۹-       سپس دستان خود را بالا بگیرید و همزمان آنها را رها کنید (بهتر است بالای صندلی بایستد). مشاهدات خود را توصیف کنید و توضیحی برای آن بیان کنید.

۱۰-     پرسش: “چه چیز باعث می شود که کارت ایستاده، خوابیده شود؟”

۱۱-     اکنون چند کارت را به هم بچسبانید و سقوط آن را با یک کارت مقایسه کنید.

۱۲-     پرسش: “اگر هر دو را خوابیده بگیریم کدام یک زودتر به زمین می رسند؟ اگر هردو را ایستاده بگیریم چه؟”

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟