Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چرخانک

آن چه که لازم است:

۱)     تعدادی کارت ویزیت

۲)     کاغذ با نقش چرخانک (طرح به پیوست است roto-copter.jpg)

۳)     گیره

۴)     قیچی

روش انجام کار:

۱-     دو کارت ویزیت را به دست بگیرید و یکی را عمودی و دیگری را افقی نگه دارید.

۲-     پرسش: “اگر این دو را همزمان رها کنید کدام یک زودتر به زمین می رسند؟”

۳-     دستان خود را بالا بگیرید و همزمان آنها را رها کنید (بهتر است بالای صندلی بایستد). مشاهدات خود را توصیف کنید و توضیحی برای آن بیان کنید.

۴-     پرسش: “چه چیز باعث می شود که کارت ایستاده، خوابیده شود؟”

۵-     برای اطمینان از نتیجه آزمایش باید آن را با شرایط یکسان دوباره تکرار کنید.

۶-     پرسش:”چگونه می توانیم شرایط را تغییر دهیم؟”اگر می توانید تغییرات را اجرا کنید. یکی از تغییرات می تواند مانند نمونه زیر باشد.

۷-     چند کارت را به هم بچسبانید و سقوط آن را با یک کارت مقایسه کنید. پرسش: “اگر هر دو را خوابیده بگیریم کدام یک زودتر به زمین می رسند؟ اگر هردو را ایستاده بگیریم چه؟”

۸-     کاغذ چرخانک را مطابق نقشه برش بزنید. خطوط ممتد را برش و خطوط نقطه چین را تا بزنید و به انتهای آن یک گیره کاغذ نصب کنید. اکنون چرخانک های خود را مانند توپ والیبال بپرانید و یا از بالای صندلی رها کنید و حرکت آنها را توصیف کنید. چرخانک چرخانک

۹-      پرسش: “گیره را برای چه گذاشتیم؟ چه اثری در حرکت چرخانک دارد؟”

۱۰-     اگر قبل از تا زدن کاغذ و ساختن چرخانک پشت و روی آن را با رنگ های متفاوت رنگ آمیزی کنید، چرخانک زیبایی خواهید داشت.

۱۱-  بر روی روزنامه دو دایره هم مرکز به قطر ۳۰ و ۱۵سانتی متر رسم کنید. فاصله ای تا دایره مشخص کنید و چرخانک ها را در هدف (دایره بزرگ و کوچک) بیاندازید. چرخانک

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟