Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

ماهی چرخان

آن چه که لازم است:

۱)     کاغذ

۲)     خط کش

۳)     قیچی

۴)     ماژیک یا مداد رنگی

روش انجام کار:

۱-     نواری به طول کاغذ A4 و عرض ۱٫۵ سانتی متر بر روی کاغذ بکشید و ببرید. در فاصله یک سانتی متر از دو سر نوار شکافی تا نیمه در دو طرف مقابل همانند شکل ایجاد کنید. سپس شکاف ها را در هم فرو کنید تا مانند نقش ماهی شود. ماهی چرخان

۲-     پرسش: “اگر این ماهی را رها کنیم چگونه حرکت خواهد کرد؟”

۳-     دستان خود را بالا بگیرید و آن را رها کنید (بهتر است بالای صندلی بایستند). مشاهدات خود را توصیف کنید و توضیحی برای آن بیان کنید.

۴-     با تغییر در ماهی چرخان، میزان چرخش و زمان ماندن در هوا را با یکدیگر مقایسه کنید.

۵-     می توانید تغییرات زیر را بر روی ماهی ایجاد کنید:

*نوار را بلند تر و کوتاه تر کنند

*نوار را پهن تر و باریک تر کنند

*دنباله را بلند تر و یا کوتاه تر کنند (شکاف ها را دور تر و نزدیک تر به لبه ایجاد کنند)

*بدون دنباله درست کنند (باید از چسب استفاده کنند)

*از کاغذی با جنس متفاوت استفاده کنند.

۶-     پرتاب ماهی را تکرار کنید. برای اطمینان از نتیجه آزمایش باید آن را با شرایط یکسان دوباره تکرار کنید.

۷-     در آخر از تغییرات و مشاهدات نتیجه گیری کنید.

۸-     بگویید می توانند نوارها را رنگ آمیزی کنند تا چرخش زیباتر دیده شود. (هرچند تغییری در چرخش آن بوجود نمی آورد) ماهی چرخانمنبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟