Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

بدوید و بایستید

آن چه لازم است:

۱)     گچ

۲)     سوت

۳)     فضای باز

روش انجام کار:

۱-    بر روی زمین یک خط شروع و در ۶ متری خط پایان رسم کنید.

۲-   این کار را می توانید با دوستان خود انجام دهید.

۳-    یکی یکی روی خط شروع قرار گیرید. با فرمان مربی شروع به حرکت کنید و در میانه راه با سوت مربی بایستید و سپس دوباره تا پایان خط بدوید.

۴-    بعد از متوقف شدن شما ,از یکی از دوستانتان بخواهید آنچه دیده اند را توصیف کنند.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟