Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

تصادف عروسک

آن چه که لازم است:

۱)     کامیون اسباب بازی

۲)     خرس عروسکی (به راحتی در پشت کامیون قرار گیرد)

۳)     مانع (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-     خرس عروسکی را در کامیون قرار دهید. از دوست خود بخواهید مقابل شما بنشیند و کامیون را به سمت یکدیگر هول دهید و متوقف کنید.

۲-    می توانید مانعی بر سر راه آن کامیون قرار دهید تا تداعی کننده تصادف باشد.

۳-    زمان برخورد کامیون با مانع به حرکت خرس خوب دقت کنید و آنچه را می بینید توصیف کنید.

۴-    از دوستان خود بخواهید این کار را تکرار کنند و ببینند آیا مشاهده اولیه شما تکرار می شود؟

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟