Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

کتاب نمی افتد؟

آن چه که لازم است:

۱)     روزنامه

۲)     کتاب

۳)     میز

روش انجام کار:

۱-   بر روی میز کتاب را روی ورق کاغذ قرار دهید. دقت کنید که کتاب ها خیلی به لبه میز نردیک نباشد.

۲-   پرسش:” اگر کاغذ را بکشیم چه می شود؟ اگر آن را سریع بکشیم چه می شود؟ آیا تفاوتی می کند؟ ” فرضیه های خود را بیان کنید.

۳-   سپس  با حرکتی تند و سریع به طور ناگهانی کاغذ را بکشید.آن چه را که می بینید توصیف کنید.

۴-   پرسش: “چرا کتاب حرکت نمی کند و یا کم حرکت می کند؟”

منبع