Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

سکه در لیوان

آن چه که لازم است:

۱)     سکه

۲)     کارت ویزیت

۳)     لیوان

۴)     لوله دستمال کاغذی، میوه گرد و یا توپ کوچک (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-    کارت ویزیت را روی دهانه لیوان قرار دهید و سکه ای را روی آن بگذارید. دقت کنید که سکه در وسط قرار گیرید.

۲-    پرسش: “اگر بر کارت با انگشت تلنگر بزنیم چه می شود؟ اگر کارت را آهسته بکشیم چه می شود؟ آیا تفاوتی می کند؟”  فرضیه های خود را بیان کنید.

۳-    سپس با حرکتی تند و سریع به طور ناگهانی بر کارت تلنگر بزنید.آن چه را که می بینید توصیف کنید.

۴-    اگر ضربه را سریع وارد کنید سکه در درون لیوان می افتد.پرسش: “چرا سکه با کارت پرت نمی شود؟”

۵-    سپس  با یک کارت و سکه و همچنین اشیاء گوناگون به جای آنها این فعالیت را تکرار کنید.  آیا به نتایج مشابه می رسید؟

۶-    با قطعات سبک و سنگین ترکیب های گوناگونی بکار بگیرید و تفاوت جواب آنها به ضربه را ببینید.پرسش:”آیا وزن آنها تاثیری در نتیجه (افتادن در لیوان) دارد؟”

۷-    سپس  به جای ضربه زدن بر کارت، آن را به سرعت بکشید.پرسش: “آیا جهت کشیدن کارت بر افتادن قطعات در لیوان موثر است؟”  با کشیدن کارت در سه جهت بالا، پایین و مستقیم درستی و نادرستی فرضیات خود را بیازمایید.

منبع۱

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟