Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

سکه ها در جای خود می مانند

آن چه که لازم است:

۱)     لیوان شیشه ای دو عدد

۲)     سکه دو عدد

۳)     نوار کاغذی (تقریبا به طول ۱۵ سانتیمتر و عرض ۳ سانتیمتر)

۴)     لیوان یکبار مصرف، بطری آب کوچک از هریک دو عدد (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-   دو لیوان را به فاصله تقریبی ۱۰ سانتی از یکدیگر بگذارید. نوار کاغذی را میان دو لیوان و روی لبه های آن دو قرار دهید سپس سکه ها را روی دهانه لیوان و روی نوار کاغذی بگذارید. دقت کنید که سکه در روی لبه به حالت تعادل بایستد.

۲-    پرسش: “اگر بر کاغذ با انگشت ضربه بزنیم چه می شود؟ اگر کاغذ را آهسته بکشیم چه می شود؟ آیا تفاوتی می کند؟”  فرضیه های خود را بیان کنید. سپس  با حرکتی تند و سریع به طور ناگهانی بر کارت ضربه بزنید.آن چه را که می بینید توصیف کنید.۳- پرسش: “چرا سکه ها با کاغذ پرت نمی شود؟”

۴-    سپس با یک کاغذ و سکه و همچنین اشیاء گوناگون به جای سکه این فعالیت را تکرار کنید. اگر لیوان شیشه ای  ندارید، بطری پر از آب به آنها بردارید، هرچند جذابیت دست ورزی با لیوان بیشتر است. ببینید آیا به نتایج مشابه می رسید. 

۵-    با قطعات سبک و سنگین ترکیب های گوناگونی به جای سکه بکار بگیرید و تفاوت جواب آنها به ضربه را ببینید.پرسش:”آیا وزن آنها تاثیری در نتیجه (ماندن بر روی لبه) دارد؟”

۶-    پرسش: “اگر از قطعات متفاوت در دو لبه استفاده کنیم، نتیجه (ماندن بر روی لبه) تغییر می کند؟”

۷-    سپس  به جای لیوان شیشه ای از لیوان یکبار مصرف و یا بطری (یکبار نیمه پر و یکبار خالی) استفاده کنید ولی همان سکه را بکار گیرید.پرسش: “آیا مشاهدات یکسان خواهد بود؟”

*مسابقه: آیا  می توانید سکه های عمود را پس از ضربه بر نوار عمود نگه دارید!

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟