Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

بطری وارونه می ماند

آن چه که لازم است:

۱)      بطری آب کوچک دو عدد (تا نیمه آب)

۲)     نواری از کاغذ گلاسه

۳)     تشت (اختیاری)

روش انجام کار:

۱-    نوار کاغذ را بر روی لبه (بدون سرپوش) یکی از بطری ها بگذارید. سپس بطری دوم را بر روی نوار و روی بطری اول برگردانید. بصورتی که دو بطری لب به لب یکدیگر قرار گیرند و نوار بین دو لبه باشد. بطری وارونه می ماند

۲-     سپس سکه ها را روی دهانه لیوان و روی نوار کاغذی بگذارید. دقت کنید که سکه در روی لبه به حالت تعادل بایستد. خوب است این کار بر روی یک تشت انجام شود تا آب بر روی میز نریزد.

۳-    پرسش: “اگر کاغذ را بگیریم و با انگشت نشانه بر آن ضربه بزنیم چه می شود؟ اگر کاغذ را آهسته بکشیم چه می شود؟ آیا تفاوتی می کند؟” فرضیه های خود را بیان کنید.

۴-    سپس با حرکتی تند و سریع به طور ناگهانی بر کاغذ ضربه بزنید.آن چه را می بینید توصیف کنید. بطری وارونه می ماند

۵-    با حرکتی تند وسریع کاغذ را آهسته بکشید.آن چه را می بینید توصیف کنید. بطری وارونه می ماند
۶-    پرسش: “چرا بطری وارونه نمی افتد؟”,”چرا از کاغذ گلاسه استفاده کردیم؟” توضیح دهید.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟