Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

ترازوی هوا

آن چه که نیاز دارید:

۱) بادکنک

۲) طناب

۳) نوار چسب

۴) خط کش (چوب یا چنگک لباس نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد)

۵) سوزن یا نوک تیز سنجاق

روش انجام کار :

۱- ۳ رشته به طول حدود ۳۰ سانتی متر ببرید.

۲-  دو بادکنک را به یک اندازه باد کنید.

۳- به هر یک از بادکنک ها رشته ای وصل کنید و آن ها را به دو انتهای خط کش محکم ببندید به صورتی که رشته ها لغزش نداشته باشند.

۴- رشته ای را آزادانه در به دور مرکز خط کش به طوری گره بزنید تا بادکنک ها به آسانی به بالا و پایین حرکت کنند تا متعادل شوند (مطابق شکل).

۵- اگر برای اتصال رشته ها به خط کش، سوراخ هایی را بر روی آن ایجاد کنید ، اجرای بهتری خواهید داشت.

۶- پرسش: اگر یکی از بادکنک ها را با سوزن بترکانیم چه می شود؟

۷- یکی از بادکنک ها را با سوزن بترکانند. ببینید چگونه خط کش در سمتی که بادکنک ترکیده است به سمت بالا حرکت می کند. اگر این اتفاق نیافتد شاید به این دلیل باشد که رشته مرکزی به اندازه کافی محکم بسته نشده است و وقتی بادکنک ترکیده است رشته جابجا شده است.

۸- سعی کنید چندین بار ازمایش را تکرار کنید برای اینکه ببینید آزمایش به طور مداوم انجام می شود. این راه دانشمندان واقعی است. آنها فرضیه خود را چندین بار می آزمایند تا اطمینان حاصل کنند به طور مداوم اتفاق می افتد.

۹- مشاهدات خود را توصیف کنید و سعی کنید برای آن ها دلیل بیاورید.

پرسش: اگر در یک لحظه تمام بادکنک ها را از چپ و راست بترکانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟