Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

مقاومت روزنامه

آن چه که نیاز دارید:

۱)     روزنامه

۲)     خط کش (به ضخامت ۳ میلیمتر)

۳)     میز

روش انجام کار:

۱-      خط کش نازک و بلند را بر روی میز صافی قرار دهید، بصورتی که کمی کمتر از نیمی از آن از لبه میز بیرون باشد (مطابق شکل).

۲-     سپس یک ورق روزنامه در طول خط کش بر روی میز قرار دهید.

  • تا حد امکان مقدار هوا زیر روزنامه کم باشد.

۳-     پرسش: اگر ضربه سریعی به سمت پایین بر خط کش بزنیم چه می شود؟

۴-     حالا به سرعت به انتهای بیرونی خط کش ضربه بزنید و آن چه را که مشاهده می کنید شرح دهید.

۵-     اگر ضرب به اندازه کافی سریع باشد، خط کش در نزدیکی لبه میز خواهد شکست.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟