Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

کتاب ها از لبه میز نمی افتند!

آن چه که لازم است:

۱)     ۵ کتاب (بهتر است یکسان و نازک باشند)

۲)     میز

روش انجام کار:

۱-   یک کتاب را بصورتی بر روی میز قرار دهید که از لبه میز بیرون باشد ولی نیافتد. آنچه را می بینند توصیف کنند.

۲-   پرسش: “آیا این تنها موقعیتی است که کتاب نمی افتد؟ آیا می توانی آخرین وضعیتی را پیدا کنی که اگر کمی بیشتر از آن کتاب بیرون باشد، بیافتد؟”

۳-   پرسش: “چرا کتاب نمی افتد؟ چرا اگر کمی آنرا بیرون تر قرار دهیم می افتد؟”

۴-   اکنون  ۵ کتاب را روی میز بر روی هم به صورتی قرار دهید که قسمتی از همه آنها از لبه میز بیرون باشند و نیافتند.

۵-   پرسش: “آیا می توانید چیدمانی را بیابید که قسمتی از همه آنها بصورت پلکانی از لبه میز بیرون باشند و نیافتند؟”  ترکیب های دیگر را نیز بیازمایید و آنچه را می بینید توصیف کنید.

۶-  پرسش: “چرا کتاب ها نمی افتد؟” ,”آیا می توانید چیدمانی را بیابید که بالاترین کتاب کاملا خارج از میز قرار گیرد؟”

۷-  با اضافه کردن قطعات دیگر مانند جامدادی، پاک کن و … چیدمان جدیدی بیابند که در حال تعادل باشد.

منبع:۱۰۱ آزمایش لذت بخش فیزیک، نویسنده جایس وان کلیو، انتشارات مدرسه، آزمایش ۷۱

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟