Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

جعبه های جادویی

آن چه که لازم است:

۱)   قوطی کبریت خالی سه عدد (چهارگوشه ای که با مقوا ساخته می شود نیز مناسب است)

۲)   گل رس یا خمیر بازی

۳)   میز

روش انجام کار:

۱-   در گوشه یک قوطی یک تکه خمیر بچسبانید و درب آن را ببندید. این قوطی را کنار بگذارید و سپس قوطی دیگری را بدون خمیر آماده کنید و از یکی از بچه ها بخواهید آن را بصورتی بر روی میز قرار دهد که از لبه میز بیرون باشد ولی نیافتد.آنچه را می بینید توصیف کنید.

۲-   پرسش: “آیا این تنها موقعیتی است که قوطی نمی افتد؟ آیا می توانی آخرین وضعیتی را پیدا کنی که اگر کمی بیشتر از آن قوطی بیرون باشد، بیافتد؟”,  “چرا قوطی نمی افتد؟ چرا اگر کمی آنرا بیرون تر قرار دهیم می افتد؟ در این وضعیت قوطی در چه موقعیتی است؟”

۳-   اکنون  قوطی همراه با خمیر را بر روی میز بگذارید بصورتی که قسمت سنگین آن روی میز باشد و تا جایی که قوطی نمی افتد بیرون از میز قرار بگیرد.

۴-   پرسش: “چرا چنین شد؟ تفاوت در چیست؟ “

۵-   پرسش: “چرا وجود خمیر باعث شد که بیشتر از نیمی از قوطی بیرون میز قرار بگیرد و نیاوفتد؟”

۶-   اکنون  سه قوطی و مقداری خمیر برداشته  و  قوطی ها را به صورتی بر هم روی میز بچینید که قسمتی از همه آنها از لبه میز بیرون باشند و نیفتند.

۷-   پرسش: “آیا می توانید چیدمانی را بیابید که قسمتی از همه آنها بصورت پلکانی از لبه میز بیرون باشند و نیافتند؟” آنچه را می بینید توصیف کنید.

۸-   اکنون  قوطی ها را روی میز (نه لزوما بر لبه میز) و بر روی هم با چیدمان گوناگون بچینید.

۹-   پرسش: “چرا قوطی ها نمی افتند؟”

۱۰-  اکنون  با اضافه کردن قطعات دیگر مانند تراش، پاک کن و … چیدمان جدیدی بیابید که در حال تعادل باشد.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟