Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چه اتفاقی برای هوای گرم می افتد؟

آن چه که نیاز دارید:

۱)     دو شیشه مربا یک اندازه

۲)     تکه مقوا

۳)     چوب عود

۴)     کبریت

روش انجام کار:

۱-     یک شیشه را با آب خیلی سرد (و یا مدتی آن را در یخدان قرار دهید) و شیشه دیگر را با آب داغ شستشو دهید.

۲-     هر دو آنها را کاملا خشک کنید.

۳-     شیشه ها را دهان به دهان (شیشه گرم در پایین) بصورت ایستاده قرار دهید و بین دهانه آنها مقوا بگذارید.

۴-     چوب عود را آتش بزنید تا دود کند، شیشه بالایی و مقوا را بالا بگیرید و دود را به بطری پایین وارد کنید. بگذارید شیشه پایین پر دود شود.

۵-     پرسش: اگر مقوا را بیرون بکشیم چه می شود؟

۶-     حالا مقوا را بیرون بکشید و آن چه را که می بینید توصیف کنید.

۷-     پرسش: اگر شیشه سرد در پایین و گرم در بالا باشد، چه می شود؟

شیشه ها را جابه جا کنید و اتفاقاتی که می افتد را توصیف کنید.

۸-     آیا می توانید یک دلیل علمی برای آن چه که دیدید بیاورید؟

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟