Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

با نی سانتریفیوژ بسازید

 با نی سانتریفیوژ بسازید

( دبستان سما – نجف آباد)

آن چه که نیاز دارید:

۱)     نوار چسب

۲)     میله چرخ دوچرخه یا میله بافتنی

۳)     سوزن

۴)     قیچی یا تیزبر

۵)     نی سفت

۶)     ظرف آببا نی سانتریفیوژ بسازید روش انجام کار :

۱-     سعی کنید مطابق شکل های زیر وسیله را بسازید. با نی سانتریفیوژ بسازید با نی سانتریفیوژ بسازید با نی سانتریفیوژ بسازید با نی سانتریفیوژ بسازید با نی سانتریفیوژ بسازید با نی سانتریفیوژ بسازید ۲-     پرسش: “اگر آنچه ساخته شده است را در ظرف آب فرو کنیم چه می شود؟ چه کنیم تا آب از شکاف ها خارج شود؟

۳-     حالا سازه ی خود را در آب بچرخانید . چه اتفاقی می افتد؟ با نی سانتریفیوژ بسازید

۴-     آنچه می بینید توصیف کنید و توضیحی برای آن بیاورید.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟