Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

با بطری سوراخ سوراخ، فواره بسازید

( دبستان غیر انتفاعی سما – نجف آباد )

آن چه که نیاز دارید:

۱)  آب

۲)  بطری پلاستیکی شفاف دو لیتری

۳)  نوار چسب کاغذی

۴)  کبریت

۵) سینی لبه دار

۶) میخ کوچک

روش انجام کار:

۱-   سوراخی در یک بطری ۲ لیتری بصورت عمودی در خط مستقیم ایجاد کنید. برای سوراخ کردن سر میخ را گرم کنید و سوراخ ها را از پایین شروع کنید و به فاصله یکسان تا انحنای بطری به اتمام رسانید.

۲-  با نوار چسب روی سوراخ ها را بپوشانید و تا سطح بالایی در بطری آب بریزید. بطری را در سینی بگذارید و نوار چسب سوراخ بالایی را درآورید.

۳-  پرسش: چه می بینید؟

۴-  زمانی که نوار چسب دوم را می کنید چه اتفاقی می افتد؟ نوار چسب دوم را در آورید. حالا چه مشاهده می کنید؟

۵-  پیش بینی کنید اگر نوار چسب سوم را جدا کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حالا نوار چسب سوم را در آورید و مشاهدات خود را توصیف کنید.

۶-  سعی کنید برای مشاهدات خود دلیل علمی بیاورید.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟