Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

با بطری سوراخ سوراخ، فواره بسازید(۱)

آن چه که نیاز دارید:

۱) آب

۲) بطری پلاستیکی شفاف دو لیتری با سرپوش

۳) سینی لبه دار

۴) سوزن

روش انجام کار:

۱-  با سوزنی سه سوراخ ریز در پایین بطری ایجاد کنید.

۲-  بطری را پر از آب کنید.

۳-  آب شروع به خارج شدن از سوراخ ها می کند، بنابراین مجبور می شویم بطری را در کاسه قرار دهید و یا با دست جلوی سوراخ را بگیرید.

۴-  وقتی بطری پر است، درپوش را محکم ببندید.

۵-  اگر بطری را بالا بگیرید و دست خود را از روی سوراخ ها بردارید چه اتفاقی می افتد؟

۶-  آیا آب جاری می شود؟ اگر نه ، چه کنیم تا آب جریان یابد؟

۷-  سرپوش را شل کنید . چه اتفاقی می افتد؟

۸-  مشاهدات خود را توصیف کنید و سعی کنید که یک دلیل علمی برای آن ها بیاورید.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟