Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آیا می توانید با یک مقوا جلوی ریختن آب از یک لیوان لبریز را بگیرید؟

آن چه که نیاز دارید:

۱)     کارت پستال

۲)     شیشه مربا

۳)     آب

۴)     سطل

روش انجام کار:

۱-     شیشه مربا را لبریز از آب کنید و یک کارت پستال را روی دهانه آن بگذارید.

۲-     پرسش: به نظر شما آیا با وارونه کردن شیشه، کارت می تواند جلوی ریختن آب را بگیرد؟

۳-     سطل را زیر دستتان بگذارید و امتحان کنید.

۴-     اگر شیشه را خیلی سریع و ناگهانی واژگون کنید، چه اتفاقی می افتد؟

۵-     سعی کنید برای مشاهدات خود دلیل علمی بیاورید.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟