Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آیا می توانید حدس بزنید اگر توپ آویزانی را نزدیک آبی که از شیر روان است بگیریم چه می شود؟

آن چه که نیاز دارید:

۱)     رشته نخ

۲)     توپ تنیس روی میز

۳)     شیر آب

۴)     چسب مایع

روش انجام کار:

۱-     رشته نخی را به توپ بچسبانید.

۲-     با گرفتن نخ، توپ را به شکل آویزان درآورید.

۳-     پرسش: اگر توپ را به حالت آویزان به آبی که از شیر جاری است نزدیک کنیم چه می شود؟

۴-     توپ به داخل آب کشیده می شود و برای خارج کردن آن باید نخ را به آرامی کشید.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟