Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چگونه می توانید سکه ای را بر دهانه بطری به رقص درآورید؟

آن چه که نیاز دارید:

۱)     کاسه آب سرد

۲)     سکه (بزرگتر از دهانه بطری)

۳)      بطری شیشه ای (با دهانه کوچک)

روش انجام کار:

۱)     کاسه را با مقداری آب سرد پر کنید.

۲)     بطری و سکه را در کاسه آب خنک فرو کنید و چند ثانیه نگه دارید.

۳)     بطری را ایستاده کنید و سکه را بر سر بطری قرار دهید.

۴)     سپس دست خود را دور بطری حلقه کنید و آن را برای چند ثانیه نگه دارید. چه اتفاقی می افتد؟

۵)     سپس دستتان را از دور بطری بردارید. اکنون چه اتفاقی می افتد؟

۶)     چرا سکه پرش می کند؟

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟