Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آیا می توانید با فوت کردن چند کتاب سنگین را بلند کنید؟

آن چه که مورد نیاز است:

۱)      ۳ عدد کتاب

۲)      ۱ عدد کیسه پلاستیکی (متناسب با اندازه کتاب ها)

روش کار:

۱)      کیسه را زیر کتاب ها قرار دهید بصورتی که دهانه باز آن به سمت لبه میز و به طرف خودتان باشد.

۲)      پرسش: “چه اتفاقی می افتد؟”,مشاهدات خود را توصیف کنید.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟