Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آیا می توانید بدون وارونه کردن لیوان و استفاده از دست توپ را از داخل آن درآورید؟

آن چه که مورد نیاز است:

۱)     لیوان شفاف کوچک مانند استکان

۲)     توپ تنیس روی میز

روش کار:

۱)     توپ را داخل لیوان بیاندازید و بدون وارونه کردن لیوان و استفاده از دست توپ را از داخل آن درآورید.

۲)    پرسش: ” با دمیدن ناگهانی و شدید به بالای لیوان چه اتفاقی می افتد؟”,توصیف کنید.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟