Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آیا می شود گلوله ای را فوت کرد و توپ به عقب برگردد!

آن چه که لازم است:

۱)     یک بطری دهانه تنگ

۲)     یک تکه کاغذ

روش انجام کار:

۱-     تکه کاغذ کوچکی را به شکل گلوله درآورید و داخل بطری در نزدیک دهانه قرار دهید.

۲-     پرسش: “اگر بر دهانه بطری فوت کنید چه می شود؟” مشاهدات خود را توصیف کنید.

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟