Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

با نی فرفره بسازید

(شرکت نفیر- نجف آباد)

روزی خادم پادشاه شائولین به نزد ای کیوسان آمد و از اینکه مجبور است ساعتها پادشاه را باد بزند ابراز خستگی کرد و از ای کیو سان خواست تا به او کمک کند و برای او وسیله ای بسازد که هم کار او را راحت تر کند و هم سبک باشد. ای کیو سان ساعتها فکر کرد و در نهایت با کمک دو عدد نی برای او فرفره ای ساخت که با فوت کار می کرد.

آن چه که لازم است:

۱) نی کلفت

۲) نی نازک

۳) قیچی

۴) مداد

۵) چسب

روش انجام کار:

۱- فرفره را مطابق شکل سوار کنید.۲- تغییراتی در فرفره انجام دهید تا خوب بچرخد.

 با نی فرفره بسازید با نی فرفره بسازید با نی فرفره بسازید با نی فرفره بسازید با نی فرفره بسازید با نی فرفره بسازید۲- تغییراتی در فرفره انجام دهید تا خوب بچرخد.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟