Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

بازی با شعله شمع

(دبستان غیر انتفاعی نیک دخت – نجف آباد)

آن چه که لازم است:

۱)     بطری کوچک نوشابه با سرپوش

۲)     قیچی

۳)     شمع با پایه

۴)     کبریت

۵)     نوار کش

۶)     لوله کوچک

۷)     روکش پلاستیکی مواد

روش انجام کار:

۱-     شمع را روشن کنید و با لوله به آرامی به شمع فوت کنید و آنچه روی می دهد را توصیف کنید.

۲-     سپس با شدت فوت کنید و بازهم آن را آنچه رویداده است را بیان کنید.

 بازی با شعله شمع

۳-    بطری نوشابه را از بدنه به دو نیم کنید و سوراخی در سرپوش آن ایجاد کنید.

۴-    پرسش: “اگر سر بطری را به دهان بگیریم و برآن بدمیم چه می شود؟”مشاهدات خود را توصیف کنید.

 بازی با شعله شمع

۵-    بر ته بریده بطری نوشابه روکش پلاستیکی بکشید و با کش محکم کنید.

۶-    پرسش: “اگر آن را به سمت شعله بگیریم و با دست بر روکش ضربه بزنیم چه می شود؟” توصیف کنید.

 بازی با شعله شمع

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟