Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آیا آشامیدن با دو نی آسان تر است یا با یک نی؟

آن چه که لازم است:

۱)     یک لیوان آب

۲)     دو عدد نی

روش انجام کار:

۱-     یک نی را در لیوان آب قرار دهید و مک بزنید. قاعدتا به راحتی می توانید آب را بالا بکشید و بیاشامید.

۲-    پرسش: ” اگر با دو نی بیاشامید چه می شود؟” “اگر یکی از نی ها را خارج از لیوان و آزاد در هوا بگیرید چه می شود؟”

۳-     مکش را به روش فوق با دو نی انجام دهید و آنچه را می بینید توصیف کنید و توضیحی برای آن ارائه دهید.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟