Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آیا می‌توانید بادکنک را داخل بطری باد کنید

وسایل مورد نیاز:

۱) بطری نوشابه

۲)  بادکنک

۳) کاتر

روش انجام کار:

۱) سر بادکنک را بر لبه بطری گذاشته و آن را داخل بطری کنید، طوری که لبه بادکنک بر لبه بطری باشد و هوای داخل بطری با بیرون در تماس نباشد.( مانند شکل)

۲) سعی کنید بادکنک را باد کنید.

۳) چرا جز اندکی بادکنک باد نمی شود؟  چه چیزی مانع از باد شدن بادکنک می شود؟

۴)  چه راه حلی برای بادشدن بادکنک پیشنهاد می کنید؟!

۵) شاید یک سوراخ کوچک در ته بطری؟؟ یا شاید هم راهی دیگر. امتحان کنید.

۶) دوباره سعی کنید بادکنک را باد کنید. آیا این بار موفق به باد کردن آن می شوید؟ چرا؟

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟