Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

فواره بسازیم!

وسایل مورد نیاز :

۱)  بطری کوچک

۲)  هویه

۳)  چسب حرارتی

۴)  سرنگ بزرگ

۵)  نی ساندیس

روش انجام کار :

۱-  به کمک هویه دو سوراخ ( به اندازه قطر نی ساندیس ) روی درب بطری ایجاد کنید.

۲-  درون بطری را تا نصفه آب کنید و و درب آن را محکم ببندید.

۳-  نی را از درون یکی از سوراخ‌های درب بطری عبور می‌دهیم به گونه‌ای که سر نی درون آب باشد و اطراف آن را به کمک چسب حرارتی عایق بندی می‌کنیم.

۴-  سرنگ را در حالتی که درون آن پر از هواست را به سوراخ دیگر درب بطری وصل کنید.

۵-   حال با فشار و با سرعت هوای درون سرنگ را وارد بطری کنید.

۶- چه اتفاقی می‌افتد؟ علت را بیان کنید.

۷-  چرا باید اطراف نی را عایق بندی کنیم؟

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟