Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

مایع سه لایه

آن چه که لازم است:

۱)     روغن

۲)     عسل

۳)     آب

۴)     چوب پنبه یا قطعه پلاستیکی

۵)     دانه انگور

۶)     سکه

۷)     لیوان شفاف بلند

روش انجام کار:

۱-     قسمت بازی با خمیر در این فعالیت گنجانده میشود,بدین طریق که ,سطح آب را در سه حالت بدون قطعه، با قطعه به شکل گلوله ساخته شده از خمیر و با قطعه به شکل قایق ساخته شده از خمیر مقایسه کنید و تفاوت سطح آب را در سه حالت با یکدیگر مقایسه کنید.

۲-     دلیلی برای آنچه می بینید بیان کنید.

۳-     ابتدا یک سوم لیوان را از عسل پر کنید.

۴-     سپس یک سوم دیگر آن را از روغن و باقیمانده آن را از آب پر کنید. اجازه دهید که هر لایه آرام شود.

۵-     پرسش:”اگر سکه، دانه انگور و چوب پنبه را در لیوان بیاندازیم چه می شود؟” “در کجا قرار می گیرند؟”

۶-     فرضیات خود را بیان کنید و سپس یکی یکی و به آرامی آنها را در لیوان بیاندازید.

۷-     آنچه را می بینید توصیف کنید و توضیحی برای آن ارائه کنید.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟