Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

سطح آب اسرار آمیز

آن چه که لازم است:

۱)     لیوان آب

۲)     سکه کوچک و سبک (۲۵۰ ریالی کوچک)

۳)     قوطی کبریت

۴)     ماژیک به سه رنگ

روش انجام کار:

۱-     در لیوان آب بریزید و سطح آب را با ماژیک (هر نوبت نشانه گذاری با رنگ متفاوت انجام شود) بر روی لیوان نشانه گذاری کنید.

۲-     سپس قوطی داخلی کبریت را بر روی آب قرار دهید.

۳-     پرسش: “اتفاقی افتاد؟” “آیا قوطی شناور شد یا غوطه ور شد؟ آیا سطح آب جابجا شد؟” “آیا جابجایی آن محسوس است؟”

۴-     پرسش: “اگر سکه را در قوطی بیاندازیم چه می شود؟” “آیا بازهم قوطی شناور می ماند و یا در آب فرو می رود؟” “آیا سطح آب جابجا می شود؟”

۵-     اکنون به آرامی سکه را در قوطی قرار دهید و مشاهده خود را توصیف کنید و جابحایی سطح آب را نشانه گذاری کنید.

۶-     پرسش: “اگر سکه را از قوطی خارج کنیم و در آب بیاندازیم چه می شود؟” “آیا شناور می ماند و یا در آب فرو می رود؟” “آیا سطح آب جابجا می شود؟”

۷-     اکنون این کار را انجام دهید، مشاهده خود را توصیف کنید و جابحایی سطح آب را نشانه گذاری کنید.

۸-     جابجایی آب را در سه حالت با هم مقایسه کنید.

۹-     پرسش: “در چه حالتی سطح آب بیشتر جابجا می شود؟” دلیلی برای آنچه می بینید بیان کنید.

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟