Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

شناور در زیر آب

آن چه که لازم است:

۱)     کاسه آب

۲)     خمیر بازی

۳)     چوب کبریت یا خلال دندان

روش انجام کار:

۱-     مقداری خمیر بازی به یک سر چوب کبریت بچسبانید و در آب رها کنید. مشاهده خود را توصیف کنید و دلیلی برای آن بیاورید.

۲-     اکنون مقدار خمیر را آن قدر بیشتر کنید تا در آب فرو رود. می توانید از چوب کبریت های مختلف استفاده کنید تا بتوانید حالت های مختلف را باهم مقایسه کنید.

۳-     اکنون قطعاتی از خمیر بازی را به شکل های مختلف بسازید و غوطه ور شدن یا شناور شدن آنها را بررسی کنید.

۴-     خمیر را به شکل گلوله و قایق نیز درآورید. سپس خاصیت غوطه ور شدن یا شناور شدن هر دست سازه را مرور کنید.

۵-     سطح آب را در سه حالت بدون قطعه، با قطعه به شکل گلوله ساخته شده از خمیر و با قطعه به شکل قایق ساخته شده از خمیر مقایسه کنید و تفاوت سطح آب را در سه حالت با یکدیگر مقایسه کنید.

۶-     دلیلی برای آنچه می بینید بیان کنید.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟