Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

یخ در روغن

آن چه که لازم است:

۱)     دو قطعه یخ رنگی (یخی که با آب رنگی تهیه شده باشد)

۲)     روغن خوراکی (نصف لیوان)

۳)     لیوان بزرگ شفاف

۴)     آب

روش انجام کار:

۱-   پرسش: ” یخ در لیوان آب چگونه می ایستد؟ آیا غوطه ور می شود؟” ” طرز قرار گرفتن یخ در آب چه دلیلی دارد؟” “هردو از یک جنس هستند، پس چه خاصیتی از آنها متفاوت است؟”

۲-     نیمه لیوان را با آب معمولی پر کنید و نیمه دیگر آن را روغن بریزید.

۳-     سپس به آهستگی یخ رنگی را در لیوان بگذارید. کمی صبر کنید و سپس مشاهدات خود را در مورد حرکت قطره آب ذوب شده توصیف کنید. یخ در روغن

۴-     “آیا قطرات آب از یخ ذوب شده حرکت می کنند؟” “به چه سمت می روند؟” برای مشاهدات خود توضیحی ارائه کنید.

۵-     پرسش: “چرا از یخ رنگی استفاده کردیم؟” “آیا اگر از یخ معمولی استفاده می کردیم نتیجه دیگری می داد؟” توضیح دهید.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟