Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

تونل هوا

آن چه که لازم است:

۱)      یک تکه کاغذ (کاغذ معمولی مناسب است اما کاغذ کمی سنگین تر، مناسب تر است.)

۲)      میز

روش انجام کار:

۱-     کاغذ را از وسط تا کنید. سپس آن را روی لبه میز قرار دهید، به طوری که لبه “تونل” کاغذ بر لبه میز باشد.

۲-      سپس، صورت خود را در نزدیکی سمت باز تونل کاغذ قرار دهید. بطور ثابت از میان تونل کاغذی بدمید. باید به مرکز کاغذ فوت کنید (مشخص شده با فلش آبی در شکل زیر). تونل هوا۳-    مشاهدات خود را توصیف کنید.

* فعالیت های تکمیلی و جایگزین

تکه کاغذی را به دست بگیرید و بر روی آن بدمید و یا میان دو تکه کاغذ فوت کنید. همانند شکل زیر. تونل هوااین فعالیت در توضیح فعالیت بالا کمک خواهد کرد.

 

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟