Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

آدمک کاغذی راه می رود

 

میزان جذابیت:۸

ابزار مورد نیاز:

۱) تصویر چاپ شده مرد چاق بر روی مقوا (مقوا به کلفتی کارت ویزیت)

آدمک کاغذی راه می رود

۲) قیچی

۳) مداد رنگی

۴) چسب

۵) نی محکم و یا نوار از جنس مقوای کلفت

۶) گیره پونزی شکل کاغذ (اگر پیدا نمی شود از ترکیب سیم برق و دکمه استفاده کنید)

 

مختصری درمورد روش کار سرگرمی:

۱- تصویر چاپ شده مرد چاق را بردارید و نقطه وسط شکم مرد چاق را در دو قطعه با سر مداد سوراخ کنید و مرد چاق را رنگ بزنید.

۲- سپس قطعه کوچک (پا) را زیر قطعه بزرگتر بگذارید به صورتی که دو سوراخ روی یکدیگر قرار گیرند و با گیره محکم کنید. خاصیت گیره پونزی این است که علاوه بر اتصال دو قطعه، آزادی حرکت ایجاد می کند.

۳- اگر گیره پونزی در دسترس نیست دکمه را روی دو سوراخ منطبق بر هم در دو قطعه قرار دهید و سیم را از زیر بر سوراخ دکمه وارد کنید و سپس در زیر دو سر سیم را به هم بپیچانید. می توان از دکمه پایه دار نیز استفاده نمود. سپس دو قطعه را آزادانه حرکت دهید.

۴- اگر بخواهیم مرد چاق را به کمک نی ها به راه رفتن واداریم، نی ها را کجا بچسبانیم؟ آدمک در صورتی حالت راه رفتن می گیرد که به هر قطعه یک نی چسبانده شود.

۵- در الاکلنگ چه نقطه ای حرکت نمی کند؟ در این آدمک وقتی دو نی را حرکت می دهید چه؟

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟