Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چرخ دنده طراحی کنیم

میزان جذابیت:۷

ابزار مورد نیاز:

۱) جعبه شیرینی یا کفش

۲) مقوای کلفت مانند کارتن

۳) قیچی و کاتر

۴) تسمه چرخ خیاطی (البته تسمه بگونه ای باشد که فقط یک طرف آن دنده دار باشد) یا قسمت دالبور داخل کارتون ها.

۵) ۲عدد چوب بستنی یا مداد

۶) چسب مایع و نواری

۷) دگمه و سیم

۸ ) مقوای سفید

روش کار:

۱-  طرح سه دایره با شعاع های یکسان را روی کارتن رسم کنید و برش دهید. سپس تسمه را دورتادور محیط دایره های بریده شده بچسبانید تا دایره ها به شکل چرخ دنده درآیند.

۲- سپس سه چرخ دنده را در پشت جعبه شیرینی کنار هم قرار داده بطوریکه که دنده های چرخ دنده وسطی در دو چرخ دنده دیگر گیر کند و در همین حالت با سوزن سوراخی در مرکز چرخ دنده ها و جعبه زیر آن ایجاد کنید.

چرخ دنده طراحی کنیم

۳- دگمه و سیم را برداشته و با آن دگمه پایه داری بسازید و سپس دو سر سیم متصل به دگمه را در سوراخ مرکز هر چرخ دنده و سپس در سوراخ داخل جعبه فرو کنید و از پشت دو سر سیم را بپیچانید طوری که چرخ دنده براحتی حول مرکزش بچرخد. میتوانید با فروکردن یک مداد در چرخ دنده اولی برای آن دسته درست کنید.

۴- سپس جعبه را برگردانده و در زیر چرخ دنده آخری شیار نیم دایره ای باریکی را ایجاد کنید. سپس طرح آماده آدمک را به انتهای یک مداد چسبانده و سر دیگر مداد را از زیر شیار نیم دایره ای در داخل چرخ دنده آخری فرو کنید.

چرخ دنده طراحی کنیم

۵- سپس در وجهی از جعبه که درست مقابل شیار قرار دارد پنجره ای ایجاد کنید طوری که بتوانید حرکت آدمک را در طول نیم دایره مشاهده کنید. اگر دسته چرخ دنده اول را بچرخانیم چه میشود؟

۶-  دسته را بچرخانید و مشاهدات خود را توصیف کنید. آدمک در چه جهتی حرکت میکند؟ اگر بخواهیم جهت حرکت آدمک عوض شود چه باید بکنیم؟ آیا میتوان کاری کرد که بدون اینکه سرعت چرخاندن دسته زیاد شود، سرعت حرکت آدمک زیاد شود؟ نقش چرخ دنده وسط چیست؟ آیا میتوان به جای سه چرخ دنده، تنها از دو چرخ دنده استفاده کرد؟

 منبع۱

منبع۲

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟