Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چرخ ناهموار

میزان جذابیت:۷

ابزار مورد نیاز:

۱) نی پلاستیکی قطور مخصوص لیوان

۲) نی پلاستیکی نازک مخصوص ساندیس و آبمیوه، دو عدد

۳) چسب نواری

۴) چسب مایع

۵) جعبه شیرینی

۶) مقوای کلفت مانند کارتن

۷) خودکار یا مداد چند ضلعی

۸ ) پرچم کاغذی

روش کار:

۱- با استفاده از مقوای کارتن، دو دایره ی ۱۰ سانتی متری تهیه کنید و خودکار یا مداد را به عنوان محور چرخش در آنها فرو کنید به نحوی که لق نزند؛ به صورتی که خودکار یکی از آنها از مرکز دایره و خودکار دیگری از نقطه ای خارج از مرکز عبورکند.

۲- سپس سر خودکارها را به نحوی بر سطح جعبه شیرینی فروکنید که محورها در یک امتداد قرار گیرند. این دو دایره؛ بادامک های ما هستند.

۳- نی های نازک را از نی های قطور عبور دهید و بر یک سرشان پرچم نقاشی شده ی کوچک یا یک شکل ساده بچسبانید و بر سر دیگرشان هم همانند شکل، تکه ای کوچک از مقوا بچسبانید که بتواند به راحتی بر روی بادامک های ساخته شده قرار بگیرند.

۴- سپس نی های کلفت را بر لبه جعبه شرینی به نحوی بچسبانید که مقوای پایینی نی های کوچک برسطح بادامک ها مماس شوند.

۵- به آرامی خودکارها را بچرخانید و نحوه ی حرکت پرچم ها را مشاهده و مقایسه کنید. چرا پرچم سمت راست بالا پایین می شود ولی پرچم دیگری خیر؟ تفاوت مرکز دایره با نقاط دیگر چیست؟ به چه روش دیگر می توان پرچم را بالا پایین کرد؟

۶-   اکنون دایره ای که خودکار از مرکزش عبور کرده است را درآورده و با قیچی تغییر شکل دهید، به نحوی که حالت تخم مرغی پیدا کند و دوباره آزمایش را انجام دهید. چه مشاهده می کنید؟ در این حالت دو بادامک را با هم مقایسه کنید. حرکت پرچم ها چه تفاوت هایی با هم دارند؟

چرخ نا هموار

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟