Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

چگونه می توانیم بدون فوت کردن نی را بچرخانیم

میزان جذابیت: ۷

ابزار مورد نیاز:

۱) نی ساندیس(۱ عدد)

۲) نی نوشابه (۲ عدد)

۳) سوزن ته گرد (۱ عدد)

۴) پارچه یا نخ پشمی (۱ تکه)

۵) خمیر (۱ تکه)

 

مختصری در مورد روش کار سرگرمی:

زمانی که نی را با استفاده از سوزن ته گرد بر نی ساندیس سوار می کنیم نی را فقط با فوت کردن یا نیروی دست می توان چرخاند. اما با استفاده از خاصیت نیروی دافعه کولنی وقتی که نی قرار گرفته بر نی ساندیس را باردار می کنیم و نی باردار دیگری را به آن نزدیک می کنیم، نی شروع به چرخیدن می کند.

روش کار:

۱- ابتدا  یک نی نوشابه و تکه ای کاغذ بردارید. کاغذ را خرد کنید و روی میز خود بریزید. حالا با استفاده از نی و بدون کمک دست آنها را از روی میز بردارید. به چه روشی می توان این کار را انجام داد؟

برای این کار باید نی را باردار کرد، پس نی را با پارچه یا با مو مالش داده و به کاغذها نزدیک کنید. مشاهده می کنید که کاغذا از روی میز بلند می شوند.

۲- اکنون برای ساخت سرگرمی، خمیر را به شکل پایه ای برای نی ساندیس روی میزتان قرار دهید و نی ساندیس را به صورت عمودی داخل آن محکم کنید.

۳- سپس یکی از نی های نوشابه را بردارید و یک سوزن ته گرد را از وسط داخل آن کنید به طوری که از پهلوی دیگر بیرون بیاید و آن را به شکلی که دو نی بر هم عمود باشند داخل نی ساندیس قرار دهید.

۴- هر دو طرف نی میخچه دار را به موهایتان یا پارچه پشمی مالش دهید و سر جایش بگذارید. سپس نی دیگر را هم با پارچه یا مو مالش داده و از بالا به نی میخچه دار نزدیک کنید. حالا چرخش نی را مشاهده می کنید. علت این اتفاق چیست؟

نیروی دافعه کولنی بین دو نی در اینجا کار انجام می دهد و باعث چرخش می شود.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟