Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

حباب های عجیب

آن چه که لازم است:

۱)     تشت بزرگ

۲)     سیم (سیم مورد استفاده در گلفروشی)

۳)     محلول حباب ساز

۴)     کیسه اشیا از وسایل گوناگون که بتوان با آنها حباب ساخت مانند نی، لوله دستمال کاغذی، چوب لباسی فلزی و همچنین وسایلی که نتوان حباب ساخت مانند یک سیم باز مانند C

روش انجام کار:

۱-     با سیم شکل های بسته گوناگونی بسازید و برای آن دسته ای از سیم بسازید. پرسش: “اگر از هریک از سیم ها بدمیم حباب به چه شکل خواهد بود؟”

 حباب های عجیب۱-     سیم ها را در محلول فرو برید و در آن بدمید.پرسش: ” حباب ها به چه اشکالی در خواهند آمد؟”

۲-     پرسش: “آیا حباب ها همه به یک اندازه بودند؟ آیا حباب ها یک شکل بودند؟ چرا حباب ها مربع یا مثلث نبودند؟ آیا با تغییر شکل سیم شکل حباب تغییر کرد؟”

۳-     اکنون از کیسه وسایل گوناگون را خارج کنید ,آیا با آنها می توان حباب ساخت یا نه؟ یکی یکی وسایل را امتحان کنید.

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟